Convenio colectivo a aplicar en empresas con dos actividades